Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan  Martin Simhandl
Başkan Yardımcısı  Karl Fink
Başkan Yardımcısı / Bağımsız
Üye
İsmail Hakkı Ergener
Üye  Josef Aigner
Üye  Gerald Klemensich
Üye / Bağımsız Üye Kemal Bozyiğit
Üye ve Genel Müdür Koray Erdoğan

İcra Kurulu ve Üst Yönetim

Yönetim Kurulu
Üyesi,
Genel
Müdür,
İcra Kurulu Başkanı
Koray Erdoğan
İcra Kurulu Üyesi
Oto Dışı Teknik ve
Hasar, Reasürans
Genel Müdür Yardımcısı
Eyüp Kemal Daldal
İcra Kurulu Üyesi,
Bireysel Satış
Genel Müdür Yardımcısı
Anıl Rasih Gülcen
İcra Kurulu Üyesi,
Mali ve İdari İşler Direktörü
Derya Öztürk
İcra Kurulu Üyesi,
Kurumsal Satış Direktörü
Çağlar Baloş
Pazarlama Direktörü Mahir Çipil
Uluslararası Büyük
Müşteriler Direktörü
Gil Shuchman
İç Kontrol ve Risk
Yönetimi Müdürü
Banu Şensöz