Trafik (Zorunlu Mali Sorumluluk) ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası 

 

Üçüncü Şahısların Zarar Görmesi Halinde; 

1. Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması 

2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 

a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) ve alkol raporu (onaylı) alınması, 

b. Her iki araca ait Ruhsat Fotokopisi 

c. Ehliyet fotokopisi 

d. Poliçe fotokopisi 

e. Hasar resimleri 

 

Üçüncü Şahısların Bedeni (Ölüm veya Yaralanma) Zarar Görmesi Halinde;

 

1. Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması 

2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 

a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması 

b. Veraset ilamı 

c. Ölüm raporu 

d. Nüfus aile kaydı 

e. Hastane kat'i raporu (yaralanma için) 

f. Epikriz raporu (yaralanma için) 

g. Tedavi masraf faturalarının asılları 

h. Şirketin muvafakatıyla üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterlikçe düzenlenen ibraname, 

i. Mahkeme kararı ile ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu 

j. Muvafakatname (İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinden ödeme yapılırken sigortalıdan talep edilir.) 

k. Gelir durumunu gösterir kazanç belgesi (onaylı) 

   Devamını Oku
Sayfa Başına Dön  

Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir