Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan  Peter Thirring
Başkan Vekili Martin Simhandl
Üye Karl Fink
Üye  İsmail Hakkı Ergener
Üye  Josef Aigner
Üye Gerald Klemensich
Bağımsız Üye Kemal Bozyiğit
Bağımsız Üye Yılmaz Korap
Üye ve Genel Müdür  
Koray Erdoğan