Yönetim Kadrosu

Başkan Peter Thirring
Başkan Vekili Martin Simhandl 
Üye Gerhard Lahner
Üye  Josef Aigner
Üye  Gerald Klemensich
Üye  İsmail Hakkı Ergener
Bağımsız üye Kemal Bozyiğit
Bağımsız üye Kemal Uzunaksu 
Üye ve Genel Müdür Koray Erdoğan
 

İcra Kurulu & Üst Yönetim

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Koray Erdoğan
İcra Kurulu Üyesi Teknik  Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Kemal Daldal
İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Derya Öztürk