Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar
*Zaman aşımına uğramış tutarların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına aktarılacaktır.

Ara