FerdiRay

Ferdi Ray Sigortası olası bir kaza sonrasında sigortalının vefat etmesi veya sakat kalması durumunda devreye giren bir ferdi kaza poliçesidir. 
 

Ferdi Ray Sigortası Hangi Durumları Koruma Altına Alır?

 
Vefat teminatı:  Kaza sonucunda sigortalının 1 yıl içinde vefat etmesi halinde poliçede gösterilen sigorta bedeli mirasçılarına veya kendisi tarafından belirlenen kişilere ödenir. 
 
Daimi Maluliyet Teminatı:   Kaza sonucu sigortalının hemen ya da iki yıl içerisinde sakat kalması durumunda maluliyet bedeli poliçede belirtildiği miktarda kendisine ödenir. Bu sayede sigortalı, çalışamaması nedeniyle mağdur olmaz.
 
Tedavi Masrafları Teminatı:  Kaza sonucunda ortaya çıkan doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen miktara kadar sigortalıya ödenir. 
 
3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası:   Sigortalının birlikte yaşadığı aile bireylerinin, hizmetkarlarının, varsa evcil hayvanlarının 3. şahıslara verebilecekleri zararlar poliçede belirtilen limitlere kadar karşılanır. 
 

Neden Ray Sigorta?

Ferdi Ray poliçesi ile aynı zamanda konut ve aracınız için asistans hizmetlerinden de yaralanabilirsiniz. Bu hizmetleri aşağıdaki şekildedir:

 

Araç İçin Asistans Hizmetleri

Aracın çekilmesi 500 TL / Kaza için yılda 2, arıza için yılda 1 defa
Aracın vinç ile kurtarılması 1.000 TL / Yılda 2 defa
Oto kapı kilit hizmeti İşçilik - Yol sınırsız
Lastik değiştirme hizmeti İşçilik - Sınırsız
Benzinin bitmesi durumunda aracın çekilmesi 500 TL
 

Konut İçin Asistans Hizmetleri

Tesisat, elektrik, cam, anahtar işleri 300 TL / Yılda 3 defa
Profesyonel ev Hizmetleri: Eve ambulans, doktor,
hemşire gönderilmesi
300 TL / Yılda 3 defa
Otel hizmeti: Konutta yaşanan hasar sonrasında ikame edilemez durumunda olmasından
kaynaklı otel konaklamaları
300 TL / Kişi başına / Maksimum 2 gün
Güvenlik şirketi: Konutta meydana gelen su basması, yangın ve patlama sonucu hasar
durumunda konutun koruma ve gözetim altına alma masrafları
Maksimum 2 gün
Bilgi ve organizasyon hizmeti Sınırsız
 

  Ek Bilgiler

  Sizin için önerdiklerimiz